fredag 4. januar 2013

Jeg kan ikke male hver dag...

... de fleste dagene er jeg på jobb - i eget firma: Rita Design.

Her er noen bilder fra den siste jobben jeg gjorde i 2012, 
dekor av vinduer i 1. etg NAV bygget i Lillesand.

32 viduer og 12 dører skulle frostes ut. De ble dekorert av 
fargestriper. I tillegg laget jeg noen dekor-elementer, som
fargepunkter på noen stedet i lokalet.
Til slutt fikk alle et "ledig-opptatt" skilt på døra si. 

Hvem ønsker seg ikke et sånt ?

1 kommentar: